Målsætning

Projektas' målsætning er at bevare rollen som en attraktiv partner for markedets stærkeste aktører:

  • kapitalkæder
  • boligselskaber
  • entreprenørselskaber
  • grundejere
  • private og udenlandske investorer samt pensionsselskaber
  • opsætning af skræddersyede finansielle løsninger sammen med markedets stærkeste danske og udenlandske banker, realkreditinstitutter samt pensionsselskaber
  • de stærkeste rådgivere indenfor bygherrerådgivning, arkitekter, ingeniører, landinspektører, miljø, geoteknik, arkæologi, støj, statik og visualisering
  • offentlige myndigheder, kommuner og regioner

Det kræver stor vedholdenhed i arbejdet med projektudvikling for til stadighed at kunne præstere de bedste beliggenheder til vores kunder. I hvert projekt nedsættes et skræddersyet "projektteam", hvor alle parter bidrager med merværdi fra projektstart til endelig aflevering. Vi vil fortsætte med at tilbyde markedet disse beliggenheder tilpasset den til enhver tid værende efterspørgsel.

DEL SIDEN: